Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на вашите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Използването на вашите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато станете клиент на “Алба Суим” ЕООД или ползвате услугите на сайта http://albaswim.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните Ви данни

 • Законосъобразност и прозрачност

Обработваме вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към Вас, когато Ви предоставяме нашите услуги;

б) с Вашето съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно Ви потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълвате имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да Ви предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решавате Вие.

 • Право на информиран избор

Винаги Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от Вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме Вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните Ви

Предоставяме Ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни.

 • Ограничение на целите

Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме Вашите лични данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние и след съгласие теб.

Как използваме твоите данни

“Алба Суим” ЕООД събира и използва Вашата лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към Вас като потребител на нашите услуги описани в Общите условия (http://albaswim.com). Ето няколко примера как го правим:

 • По силата на договора между нас

Използваме Вашите лични данни за да можем да изпълним договорните си задълженията си към Вас. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с Вас с цел изпълнение на договорните ни взаимоотношения.

Защита на самоличността Ви

Ние се грижим за сигурността на Вшата информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност.

Реклама

Предоставяме Ви промоционални оферти в съответствие с Вашите интереси за услуги на “Алба Суим” ЕООД. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Не споделяме никаква част информацията за Вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас.

Какви Ваши данни събираме

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използвате и може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно

 • Информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с нашите услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията Ви за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която ти предоставяме.

Помнете, че не сте длъжни да споделяте личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделиш тази информация, няма да можем да Ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Ние не събираме автоматично информация за посещението и активността Ви в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглеждате и използвате. Не използваме инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки.

Как опазваме данните ти?

В “Алба Суим” ЕООД въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме твоите данни?

Споделяме личните Ви данни само така:

 • Спазване на закона

Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Упражняване на Вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставиле, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

Можете да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

 • Право на поправка

Можете да поискате от нас да поправим Ваши неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имаш право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием вашите лични данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: [email protected]

Тел: 00359 2 9153518

 Молба за достъп на лични данни

Свържете се с нас

Ние в “Алба Суим” ЕООД ценим твоето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

Имейл:  [email protected]

Адрес: гр.София, кв. Овча Купел 2, бл 20

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от Август 2019г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за Ваше удобство. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.