Имат ли жените по-добра плаваемост?

Понятията „плавателност“ и „флотация“ редовно се използват взаимозаменяемо и това често не е точно. Флотацията е едно от най-важните първоначални умения, които трябва да мисли един начинаещ плувец. Това е способността да се поддържа тялото на или близо до повърхността на водата.

Флотацията се постига когато водата натиска тялото нагоре. Плаваемостта възниква, защото тялото измества (движи) водата. Следователно, плавателността е свързана със силата, която водата упражнява върху тялото и флотацията е способността на обучаемия да използва тази сила.

Плаваемост

Преди около 2300 години Архимед, гръцки учен, забелязал, че когато седи във ваната си, нивото на водата се повишава и се чувства по-леко. На всяко тяло, потопено в течност (напълно или частично) действа вертикална сила с посока от долу нагоре и големина, равна на теглото на обема на изместената от него течност. Тази сила се нарича сила на Архимед или Архимедова сила. Тази вертикална сила има тенденция да противодейства на ефектите на гравитацията и теглото на обекта. Това води до намаляване на теглото на обекта с възходящата сила на плаваемост. Количеството изместена вода диктува количеството на вертикална сила, която тялото изпитва.

Колкото по-голямо е тялото, толкова по-голямо е количеството на преместената или изместена вода и толкова по-голяма е вертикалната сила върху него.

Начинаещите плувци трябва да бъдат насърчавани да експериментират с вертикалната възходяща сила. Това експериментиране може да бъде с топки и балони, напълнени с въздух Друг вариант е се опитате да седнете на дъното на басейна, за да усетите как сте изтласквани вертикално нагоре. Чрез експериментиране увереността на учащите се увеличава.

Плътност

Плътността е връзката между масата на обекта и неговия обем. В плуването за плътността на водата се мисли главно от гледна точка на нейния ефект върху плуването. Водата осигурява плаваемост, но също така осигурява съпротива срещу задвижването на ученика. От особен интерес за инструкторите е как човешкото тяло увеличава ефекта на естествените сили на водата.

Терминът „специфична плътност“ се отнася до разликата между плътността на даден обект и плътността на чистата вода.

Чистата плътност на водата се използва като отправна точка със специфична плътност 1,0. (Това означава, че всеки литър чиста вода има маса от 1 кг.) Следователно каквото и да се постави във водата ще плава или потъва в съответствие със стойността му на специфична плътност. Всичко тяло с плътност по-голяма от 1.0, ще потъне и всяко тяло с плътнос по-малко от 1.0 ще плава.

Плътността на човешкото тяло варира в зависимост от:

• обемът на въздуха в белите дробове;

• количеството мазнини в тялото;

• степента на мускулно развитие;

• костната плътност на индивида.

Ако тялото на начинаещ плувец съдържа голямо количество мазнини, които имат относително ниска плътност, приблизително 0.9, тялото е по-вероятно да плава. От друга страна, много мускулесто, стройно тяло. с голяма костна плътност вероятно ще потъне. Това се случва, тъй като мускулите и костите имат плътност по-голяма от 1,0.

По принцип жените плават по-добре от мъжете, защото имат по-висок процент на телесни мазнини. Децата обикновено плават по-добре от възрастните, тъй като торсът и белите им дробове съставляват по-голям процент от общата им телесна маса.

Често се казва, че хората плават по-добре в солена вода отколкото в прясна вода и това е правилно. Солената вода има плътност 1,03 и следователно ще избута тялото вертикално нагоре по-бързо отколкото в прясна вода. .

Тъй като индивидуалните различия се отразяват върху способността на начинаещи плувци да плават, инструкторите трябва да са наясно с разликата в плътността на всеки плувец. Формата на тялото, симетрията и дишането влияят на плътността на тялото.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.